ฟรี

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
และแจ้งนักเรียนทุกคน
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19
ใหัวข้อ “Stop Bullying จะดีกว่าไหม...ถ้าเราให้เกียรติกัน”
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. (ถ่ายทอดสดการสัมมนาผ่าน Facebook : NCSA Thailand)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
การลงทะเบียน
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19
1 ก.ค. 65 | รับชม : 57 ครั้ง