ฟรี

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย.2565
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 29 26 55
ม.2 32 25 57
ม.3 38 19 57
รวม ม.ต้น 99 70 169
ม.4 12 17 29
ม.5 25 27 52
ม.6 10 28 38
รวม ม.ปลาย 47 72 119
รวม 146 142 288