ฟรี

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อโรงเรียน
 " น.ค.ป. "
 
สีประจำโรงเรียน
สีเหลือง ดำ
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) หมายถึง ความอดทนต่อความยากลำบาก
อดทนต่ออุปสรรคนานัปการ